• Sat 7

  @Raytown South

  @Rayt

  10:00 pm

 • Mon 9

  @Smith-Cotton

  @Smit

  6:00 pm

 • Mon 9

  @Smith-Cotton

  @Smit

  7:30 pm

 • Wed 11

  @Mexico Freshman Tournament

  @Mexi

  TBA

Boys Basketball

V

0-0-0

Group Photos

Boys Basketball Team Photo
Boys Basketball Team Photo

Title